Wat is een buitenwacht en waarvoor schakel je het in?

Wil je een buitenwacht inschakelen op je werkplaats? Een buitenwacht zorgt niet alleen voor preventief toezicht op medewerkers, maar voorkomt ook onveilige werksituaties en calamiteiten zoals brand. Zo worden medewerkers aangesproken die zich niet aan de maatregelen houden of die onjuiste beschermingsmiddelen dragen. Een buitenwacht, ook wel mangatwacht genoemd, is de belangrijkste schakel tussen de werkvloer en de controlekamer. De buitenwacht controleert ook de werkvergunningen, het evacuatieplan en de TRA-procedures. Voordat de werkzaamheden beginnen controleert de buitenwacht ook de veiligheid van de werkplek.

Een buitenwacht bij calamiteiten

Wat gebeurt er in het geval van een calamiteit zoals brand? De buitenwacht is in dit geval verantwoordelijk voor het alarmeren van hulpdiensten. Is er sprake van levensbedreigend gevaar? Dan heeft de buitenwacht ook de autorisatie om werkzaamheden stil te leggen. Een buitenwacht is intensief opgeleid en getraind in communicatie en controle maar ook in rapporteren en alarmeren. Zo kun je als bedrijf rekenen op de expertise van de buitenwacht in een gesloten ruimte. 

Je kunt als bedrijf veel baat hebben bij het inschakelen van een buitenwacht. De buitenwacht zorgt voor de communicatie tussen de gesloten ruimte en de controlekamer. Zo is de controlekamer altijd op de hoogte van de ontwikkelingen op de werkvloer. De buitenwacht is verantwoordelijk voor het goed en veilig verlopen van de werkzaamheden. Daarnaast heeft de buitenwacht ook de autoriteit om medewerkers aan te spreken op het niet naleven van de maatregelen of beschermingsvoorschriften.